Lidé

Číslo záznamu 16324
Název Lidé
Autor (autoři) díla
Slavoj Nejdl (1929–2007) (hlavní autor)
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Růžodol I
Ulice čp. / č. o.
Uhlířská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je umístěno na zatravněné ploše v městském parku (Sady Petra Bezruče).
Výška 140cm
Šířka 60cm
Hloubka 30cm
Datace realizace 1967
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • mramor
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v relativně dobrém stavu, zjištěná poškození neohrožují jeho zachování. Na povrchu kamene bylo zjištěno poměrně masivní biologické napadení (řasy), drobná mechanická poškození a trhliny a stopy vandalismu (graffiti). Betonový podstavec (základová patka) je zkorodovaný, část materiálu v krajních partiích zcela chybí.
Literatura

Hana Seifertová – Ludmila Vachtová, Socha a město (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 1969.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
ZpracovalJan Červinka
FotografovalLucie Prchalová