Bitva

Číslo záznamu 16325
Název Bitva
Autor (autoři) díla
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Nové Pavlovice
Ulice čp. / č. o.
Bezová
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo je v současné době umístěno na zatravněném pozemku na nároží ulic Vrchlického a Bezová. Stávající umístění není původní, dílo sem bylo přemístěno z lokace v Kostelní ulici (Liberec, Staré Město).
Výška 250cm
Šířka 150cm
Hloubka 50cm
Další rozměry sokl: v. 250cm (původní výška díla cca 450cm).
Datace realizace 1968
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
Stav poškozeno (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v torzálním stavu, dochována zůstala pouze spodní část betonového podstavce. Masivní podstavec je ve spodních partiích mechanicky poškozen (chybějící hmota, odhalené kovové armatury), zřejmé je i zasolení materiálu a s tím související koroze a zjištěny byly také stopy vandalismu (graffiti).
Literatura

Hana Seifertová – Ludmila Vachtová, Socha a město (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 1969.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
ZpracovalJan Červinka, Marta Daňková
FotografovalLucie Prchalová