Opuštěná

Číslo záznamu 16326
Název Opuštěná
Autor (autoři) díla
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Nové Pavlovice
Ulice čp. / č. o.
Květnové revoluce 319
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika na betonovém podstavci je umístěna na zatravněné ploše před panelovým bytovým domem.
Výška 30cm
Šířka 120cm
Hloubka 60cm
Další rozměry sokl: v. 60 cm
Odhad datace (1960 až 1969)
Datace realizace 1968
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • keramika
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v dobrém stavu. Na povrchu je zřetelné biologické napadení (řasy).
Text hesla

Podmolova Opuštěná byla původně (zřejmě na konci 60. let) umístěna na frekventovaném Šaldově náměstí, tehdy ještě na jiném, subtilnějším a elegantnějším soklu (viz archivní foto). Na dnešní místo (a nový sokl) byla přemístěna patrně v 70. letech 20. století.

Literatura

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
Archivní fotodokumentace
Původní umístění plastiky na Šaldově náměstí. Výřez z dobové pohlednice (JB 2021)
ZpracovalJan Červinka, Jiří Bláha
FotografovalLucie Prchalová