Spartakiáda

Číslo záznamu 16330
Název Spartakiáda
Autor (autoři) díla
Václav Plechatý (hlavní autor)
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Ruprechtice
Ulice čp. / č. o.
Na Pískovně
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika je umístěna na zatravněném prostranství, mezi zelení (tj. vzrostlé stromy a keře) před panelovým bytovým domem.
Výška 165cm
Šířka 45cm
Hloubka 45cm
Další rozměry Sokl: 70cm (výška).
Odhad datace (1970 až 1979)
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • litina
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v relativně dobrém stavu. Lokálně byla na povrchu kovové plastiky i betonového soklu zjištěna koroze materiálu a biologické napadení (řasy, lišejníky).
Literatura

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr, signatura
2016 LPr, signatura
ZpracovalJan Červinka
FotografovalLucie Prchalová