Páv

Číslo záznamu 16335
Název Páv
Autor (autoři) díla
Václav Plechatý (hlavní autor)
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Ruprechtice
Ulice čp. / č. o.
Vrchlického 701/ 64
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kovová plastika páva se v současné době nachází na zatravněném prostranství před panelovým bytovým domem.
Výška 150cm
Šířka 150cm
Hloubka 15cm
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav poškozeno (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Stav díla není příliš dobrý. Povrch plastiky je zkorodovaný, pokrytý vrstvou rzi. Zřejmé je i lokální biologické napadení (řasy) a dílčí mechanická poškození.
Literatura

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
ZpracovalJan Červinka
FotografovalLucie Prchalová