Rudoarmějec (památník Osvobození)

Číslo záznamu 16612
Název Rudoarmějec (památník Osvobození)
Autor (autoři) díla
Investor Technické služby Liberec
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Ruprechtice
Ulice čp. / č. o.
Věkova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kamenná skulptura je umístěna na zatravněné ploše na vojenském hřbitově v Ruprechticích. Z původního umístění před dolními kasárnami (Štefánikovo nám.) sem byla přemístěna v r. 1995.
Výška 210cm
Šířka 100cm
Hloubka 90cm
Další rozměry sokl: 90cm (výška).
Datace realizace 1974
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v relativně dobrém stavu, zjištěná poškození neohrožují jeho zachování. Na povrchu kamene je zřetelné biologické napadení (řasy), silikátové krusty, dilčí mechanická poškození (chybějící části sochy) a zdegradovaný výplňový materiál ve spárách kamenných doplňků.
Text hesla

Svobodův Rudoarmějec vznikl jako doplněk staršího prostranství před dolními kasárnami v Liberci, kde se už předtím vystřídal Malejovského Stalin (1951–1961, viz záznam 9331), Šestákův reliéf ženy s ratolestí (1965) a soubor reliéfů Jiřího Seiferta (1965, viz záznam 16323). Seifert byl po roce 1968 nepohodlným autorem, ale nepříliš zorientovaní liberečtí funkcionáři namísto jeho reliéfů, připomínajících domácí i zahraniční odboj, odstranili Šestákovu ženu s ratolestí a Svobodův Rudoarmějec tak tvořil celek se Seifertovým souborem (viz foto). V roce 1995 byl přemístěn na současné umístění na žádost Československé obce legionářské, která ho správně chápala především jako symbol sovětské okupace.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem: Přehled prací za rok 1974, Praha 1974, s. 53

Zdeněk Raiser, Státní cena Klementa Gottwalda sochaři Rudolfu Svobodovi. Výtvarná kultura IX, 1985, č. 5, s. 4750

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Liberec: Česká beseda v Liberci 1989

Blanka Stehlíková, Socha v architektuře. Výtvarná kultura XIII, 1989, č. 3, s. 5357

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 1996, s. 486

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011, s. 154155

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr - reliéfy Jiřího Seiferta
Archivní fotodokumentace
Kniha o Liberci, s. 486 (80. léta, v původním umístění u kasáren, vedle reliéfů J. Seiferta)
ZpracovalJan Červinka, Iva Karásková
FotografovalLucie Prchalová