Slepička

Číslo záznamu 16616
Název Slepička
Autor (autoři) díla
2016 JCe
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Liberec
Ulice čp. / č. o.
Dvorská 393/ 20
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kamenná skulptura na betonovém pravoúhlém podstavci je umístěna na zatravněné ploše před panelovým bytovým domem, v lokalitě sídliště Králův Háj.
Výška 50cm
Šířka 75cm
Hloubka 45cm
Datace realizace 1969
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v relativně dobrém stavu. Na povrchu kamene jsou zřejmé silikátové krusty a poměrně masivní biologické napadení (řasy). Hranolový betonový podstavec je lokálně mechanicky poškozen (pravděpodobně v důsledku přirozené degradace materiálu).
Literatura

Hana Seifertová – Ludmila Vachtová, Socha a město (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 1969.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
ZpracovalJan Červinka
FotografovalJan Červinka