Holubice

Číslo záznamu 16617
Název Holubice
Investor Vysoká škola strojní a textilní
2016 JCe
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Starý Harcov
Ulice čp. / č. o.
Dubový vrch 714
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Kamenná skulptura na ocelovém sloupu je umístěna na parkovišti sportovního stadionu Technické univerzity v Liberci. Na sloupu je připevněn štítek s nápisem a datací "VŠST - 1984" (tj. Vysoká škola strojní a textilní v Liberci).
Výška 120cm
Šířka 110cm
Hloubka 50cm
Odhad datace (1980 až 1989)
Datace realizace 1984
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
Stav dobrý (ke dni 15.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v dobrém stavu. Na povrchu kamene byly zjištěny sádrovcové krusty a lokální biologické napadení (řasy).
Literatura

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
2016 JCe
ZpracovalJan Červinka, Iva Karásková
FotografovalJan Červinka