Bludičky

Číslo záznamu 16664
Název Bludičky
Autor (autoři) díla
Karel Wünsch (*1932) (hlavní autor)
2016 LPr
kraj okres obec kat. území
Liberecký kraj Liberec Liberec Liberec
Ulice čp. / č. o.
Švermova 403/ 40
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Dílo bylo umístěno, v rámci výstavy Socha a město Liberec 1969, v městském parku při ulici U Nisy. V místě určení se dílo dnes již nenachází. Na místě zůstaly pouze podstavce se starými elektrickými rozvody. Stávající umístění díla není známo. Nelze vyloučit, že došlo k zániku díla.
Výška 170cm
Datace realizace 1968
Datace transferu 1976
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • sklo
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
Stav zaniklé dílo (ke dni 15.10.2016)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Literatura

Hana Seifertová – Ludmila Vachtová, Socha a město (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci 1969.

Kateřina Tomanová, Památky a plastiky Liberce, Česká beseda v Liberci 1989.

Roman Karpaš (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 2004.

Leoš Vašina ml. – Lucie Sládková – Monika Šilarová, Liberecké parky, Liberec 2010.

Barbara Tesařová, Veřejné umění a město Liberec – výtvarné umění ve veřejném prostoru města Liberce od počátku šedesátých let 20. století do současnosti (diplomní práce), Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP, Ústí nad Labem 2011.

Jaroslav Zeman (ed.), Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky, Liberec 2011.

Petra Šternová (ed.), Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: město Liberec, Liberec 2013.

Spolek za estetiku veřejného prostoru, Fotogalerie umění ve veřejném prostoru Liberce a Jablonce nad Nisou, http://www.spoleksevp.cz, vyhledáno 15. 10. 2016.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
2016 LPr
ZpracovalJan Červinka
FotografovalLucie Prchalová