Viktorka

Číslo záznamu 16690
Název Viktorka
Autor (autoři) díla
Celkový pohled na sochu (09/2016/VD)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Nová Ulice
Ulice čp. / č. o.
Za Nemocnicí 1163/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na zatravněném prostranství vedle psychiatrického oddělení FNOL
Výška 300cm
Šířka 70cm
Hloubka 70cm
Další rozměry Rozměry soklu: 54 cm výška x 89 cm šířka x 78 cm hloubka
Datace realizace 1950
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 14.09.2016)
Popis poškození socha je součástí drobné fontány, v současnosti nefunkční; na povrchu figury jsou zřetelné silikátové krusty a lokálně též drobná mechanická poškození
Text hesla

Koncem čtyřicátých let byla mezi olomouckými výtvarníky vypsána soutěž na sochařské dílo pro předzahrádku řadového domu z roku 1911, adaptovaného v letech 1946–1949 pro potřeby Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice.[1] Zvítězil v ní Jaromír Šolc s realisticky pojatou figurou Viktorky, stojící dívky, jež drží nad hlavou závoj v expresivním tanečním gestu.[2] Do kamene ji převedl kameník Josef Stárek.

Socha byla umístěna doprostřed trávníku, na subtilní půlkruhovou vodní nádržku, takže bývá se značnou nadsázkou zařazována i mezi olomoucké fontány.[3]

[1] Jan Bistřický, Olomouc: Průvodce – informace – fakta, Praha 1988, s. 98.

[2] Josef Kšír, Pomníky a významné desky v Olomouci, in: Za hlasem Komenského, Olomouc 1957, s. 98.

[3] Nové kašny v Olomouci, Výtvarná práce XII, 1964, č. 22, s. 9.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 216-217.

Josef Kšír, Pomníky a významné desky v Olomouci, in: Za hlasem Komenského, Olomouc 1957, s. 98.

Jiří Kafka, Krajská organizace Svazu českých výtvarných umělců v Ostravě 1985, Ostrava 1985, s. 96.

Nové kašny v Olomouci, Výtvarná práce XII, 1964, č. 22, s. 9.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Socha s měřítkem (09/2016/VD)
Signace (04/2015/JJ)
Boční pohled na sochu s tělesem fontány (04/2015/JJ)
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa