Pamětní deska Jana Nepomuka Františka Rafaela Beitla