Pamětní deska Matyáše Lercha

Číslo záznamu 17167
Název Pamětní deska Matyáše Lercha
Autor (autoři) díla
11/2023, KK
kraj okres obec kat. území
Jihomoravský kraj Brno-město Brno Veveří
Ulice čp. / č. o.
Kotlářská 262/ 2
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na fasádě Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Další rozměry Neměřeno.
Datace realizace 1960
Typ
  • pamětní deska
  • reliéf
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 02.11.2023)
Popis poškození Povrch je pokrytý silnou vrstvou korozních produktů mědi a prachovými usazeninami.
Související objekty
Text hesla

Signatura se nachází v pravém dolním rohu.

Literatura

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=263, vyhledáno 15. 4. 2023.

Milena Flodrová - Miroslava Menšíková, Pamětní desky a pomníky v Brně. Soupis pamětních desek a pomníků existujících či již jen prameny doložených na území města Brna, Brno 2004, s. 67.

Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2023, KK
11/2023, KK
11/2023, KK
11/2023, KK
11/2023, KK
ZpracovalKlára Kořanová
FotografovalKlára Kořanová