Výtvarné řešení koupaliště Pilská nádrž

Číslo záznamu 1740
Název Výtvarné řešení koupaliště Pilská nádrž
Autor (autoři) díla
Miloslav Buřival (*1930) (hlavní autor)
Ivar Otruba (*1933) (architekt)
Investor Krajská organizace pro technický rozvoj Brno
kraj okres obec kat. území
Kraj Vysočina Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou Zámek Žďár
Ulice čp. / č. o.
Tálský mlýn 18
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Na břehu Pilské nádrže.
Datace realizace 1978
Stav zaniklé dílo (ke dni 26.04.2019)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

Dílo zaniklo, areál koupaliště řešen zcela nově.

Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 148.

ZpracovalPetr Horák
Fotografoval