Památník padlým ve druhé světové válce

Číslo záznamu 17545
Název Památník padlým ve druhé světové válce
Autor (autoři) díla
Investor Svazu protifašistických bojovníků v Ostravě-Zábřehu
foto Roman Polášek 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh nad Odrou
Ulice čp. / č. o.
Hulvácká
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění původně u jihovýchodního nároží ZDŠ na křižovatce Ruské a Dolní ul. (dnešní jazyková škola Cloverleaf), dnes před ZŠ Hulvácká
Výška 200cm
Datace návrhu 1949
Datace realizace 1950
Typ
  • památník / pomník
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 09.10.2016)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

vzniklo nákladem odbočky Svazu protifašistických bojovníků (SPB) v Ostravě-Zábřehu; původně stávalo u jihovýchodního nároží ZDŠ na křižovatce Ruské a Dolní ul. (dnešní jazyková škola Cloverleaf); asi roku 1976 památník přemístěn na současné místo (zajišťovali architekti Návrat a Kolarz) a socha v roce 1977 opravena (k autorské opravě byl Pollák vyzván, ale pro nedostatek času odmítl, a tak komise práce svěřila Karlu Vávrovi); v katalogu Polláka se objevuje dřevěná skulptura shodného námětu označená jako Umučený s datací 1970 – Pollák se tedy ke zvolenému motivu pravděpodobně vracel i později; Ponzerová uvedla jako autora Karla Vávru (ten však pouze restauroval), Šťastná vyčetla na bázi sochy málo zřetelnou signaturu "R. Doležal", a tak přiřkla Rudolfu Doležalovi (v jeho soupisech prací se však o účasti na zhotovení tohoto památníku nehovoří)

Prameny

Archiv města Ostravy, fond Obvodní národní výbor Zábřeh, Kronika obce 1957–1961.

záležitost údajného přemístění:

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 4/1972 – 7/1974, 1. 6. 1974

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 8/1974 – 12/1975, 23. 4. 1975, 15. 7. 1975, 26. 8. 1975

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace přemístění plastiky druhého odboje

restaurování památníku Karlem Vávrou:

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 12/1975–11/1976, 24. 8. 1976

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 11/1976–1977, 4. 5. 1977, 24. 8. 1977, 7. 9. 1977. 5. 10. 1977

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace k autorské opravě Památníku druhého odboje

Literatura

Karol Kahoun, Ladislav Ľ. Pollák, Trnava 1982.

Petra Ponzerová, Sochařství v Ostravě-Jih, bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/347 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
dřevěný model Umučený (výška 76 cm), 1970, repro z katalogu: Ladislav Ľ. Pollák, Trnava 1982
původní umístění u školy na Ruské ul.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalRoman Polášek