Horník, Sběračka jablek, Slévač a Žnečka

Číslo záznamu 17596
Název Horník, Sběračka jablek, Slévač a Žnečka
Autor (autoři) díla
Karel Vávra (1914–1982) (hlavní autor)
JI 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Sokolská třída 2308/ 29
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění fasáda domu č. 29 na Sokolské třídě
Datace návrhu 1955
Datace realizace 1956
Typ
  • reliéf
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 14.10.2016)
Text hesla

4 reliéfy; Vosečková datuje 1958, uvádí chybné číslo domu a zmiňuje pouze 3 reliéfy; všechny čtyři reliéfy se nacházejí rovněž na bytových domech na náměstí ČSA v Českém Těšíně, kde jsou doplněny o další čtyři náměty

Prameny

Fotoalbum realizovaných děl Karla Vávry, Slezské zemské muzeum, uměleckohistorické pracoviště (inv. č. U 460 AP).

Literatura

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/390 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
JI 2015
JI 2015
JI 2015
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek