Rodina

Číslo záznamu 17637
Název Rodina
Autor (autoři) díla
JI 2017
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Hrabůvka
Ulice čp. / č. o.
Mitušova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před MŠ Mitušova 6
Výška 180cm
Šířka 145cm
Hloubka 250cm
Datace osazení 1969
Datace návrhu 1963
Datace jednání v komisi 19661969
Datace realizace 1967
Datace kolaudace 1967
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 12.11.2019)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

realizace byla schválena 1966, dílo kolaudováno s uznáním kvality v srpnu 1967, ale osazeno až 1969; monumentální model sochy vytvořil Babíček už mnohem dříve – byl vystaven na přehlídce tvorby severomoravských výtvarníků v Olomouci roku 1963; recenze Petra Holého na tuto výstavu v časopise Červený květ, která dílo inspirované výtvarnými názory Henryho Moora a Luciana Minguzziho vysoce ocenila, je doprovozena rovněž celostránkovou fotografií plastiky

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 19. 4. 1966, 24. 5. 1966, 29. 11. 1966

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 29. 8. 1967

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 17. 6. 1969

Literatura

Petr Holý,Olomoucká konfrontace severomoravských výtvarníků, Červený květ 12/1963

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/768 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
stav před opravou, foto Roman Polášek 2015
stav před opravou, foto Roman Polášek 2015
stav před opravou, JI 2017
stav před opravou, JI 2017
Archivní fotodokumentace
model plastiky z roku 1963, Červený květ 12/1963
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek