Ryba

Číslo záznamu 17665
Název Ryba
Autor (autoři) díla
JI 2019
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Hrabůvka
Ulice čp. / č. o.
Klegova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před pravým vstupem do ZŠ MUDr. Emilie Lukášové a Klegova (původně před Obvodním národním výborem Ostrava-Jih)
Výška 215cm
Šířka 270cm
Hloubka 60cm
Datace jednání v komisi 1972
Datace realizace 1972
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • keramika
    • kamenina
Stav dobrý (ke dni 29.11.2019)
Text hesla

vychází ze znaku Ostravy-Jih, respektive Hrabůvky (ryba) a Zábřehu (3 kužely); vzniklo pro předprostor radnice Ostravy-Jih, odkud při vzniku parkoviště v 90. letech, nebo už při vzniku nové obřadní síně v 80. letech 20. století přemístěno na současné místo; pro ZŠ Klegova však měl Hanzelka na konci 60. let vytvořit rovněž sousoší žen (původně pro atrium, později před školu), avšak to nakonec nebylo realizováno – je možné, že šlo o variantu jeho diplomové práce z roku 1962 s názvem Domov (dvě ženy sedící naproti sobě vyrobené z laminátu a pokryté keramickou mozaikou), která byla umístěna v Havířově před hotelem Merkur (dnes již odstraněno); Ponzerová a Šťastná datují 1968, ale evidenční karta umělce v Krajské galerii Zlín uvádějí dataci až 1972

restauroval na podzim 2019 Vítězslav Orel

Literatura

Petra Ponzerová, Sochařství v Ostravě-Jih, bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/732 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2019
JI 2014
JI 2014
foto Roman Polášek 2015
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
detail poškození, JI 2019
Archivní fotodokumentace
pozůstalost Pavla Hanzelky v držení Veroniky Žufánkové; Ryba na původním místě před úřadem městského obvodu
výřez ze staré svatební listiny obvodu; plastika Ryby na původní místě před obvodním úřadem
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek