Mládí

Číslo záznamu 17675
Název Mládí
Autor (autoři) díla
Celkový pohled (09/2015/VD)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Nová Ulice
Ulice čp. / č. o.
Tererovo náměstí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na trávníku vlevo od vstupu do Základní školy Tererova
Výška 125cm
Šířka 70cm
Hloubka 90cm
Další rozměry rozměry soklu: výška 27 cm, šířka 53 cm, hloubka 80 cm
Datace realizace 1966
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav poškozeno (ke dni 08.06.2016)
Popis poškození eroze kamene zejména v oblasti hlavy, biologické napadení (řasy, lišejníky), drobné sekundární vysprávky
Text hesla

Naproti okrskovému centru sídliště Třetí pětiletky vyrostla v roce 1964[1] základní devítiletá škola, pojmenovaná původně podle italských protifašistických bojovníků, bratří Červiů, později však byl její nepříliš šťastný název změněn ku cti Rudolfa Terrera[2], komunistického funkcionáře popraveného nacisty za účast v odboji.

Před průčelím školy se nachází socha Mládí od Jaroslava Přindiše. Představuje sedící dívku se zkříženýma nohama a podle dobové dokumentace měla být – zřejmě pro snížení nákladů – provedena v umělém kameni nebo syntetické pryskyřici. Nakonec však byla včetně soklu vytesána z mnohem trvanlivějšího pískovce.[3]

[1] Kol. autorů, Rozvoj města Olomouce v letech 19641970, Olomouc 1971, s. 50.

[2] Náměstí je dodnes chybně pojmenováno Tererovo s jedním „r“.

[3] ZAO, fond Dílo, karton 13.

Prameny

ZAO, fond: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, oblastní středisko Olomouc 1959–1996, karton 13.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 193.

Kol. autorů, Rozvoj města Olomouce v letech 19641970, Olomouc 1971, s. 50.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Umístění sochy při vstupu do ZŠ (03/2015/JJ)
Detail hlavy (03/2015/JJ)
Pohled směrem ke středu Tererova náměstí (03/2015/JJ)
Archivní fotodokumentace
Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa