Haná

Číslo záznamu 17676
Název Haná
Autor (autoři) díla
Pohled na sochařský objekt (08/2015/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Nová Ulice
Ulice čp. / č. o.
Tererovo náměstí 919/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na fontáně uprostřed Tererova náměstí
Výška 106cm
Šířka 200cm
Hloubka 125cm
Další rozměry Rozměry soklu: 78 cm výška x 205 cm šířka x 125 cm hloubka
Datace návrhu 1963
Datace realizace 19641965
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 06.06.2016)
Popis poškození biologické napadení (řasy, lišejníky), silikátové krusty, prachové depozity (městská špína)
Text hesla

Nově budované sídliště Třetí pětiletky získalo své okrskové centrum s obchody a službami na Tererově náměstí. Architekt Zdeněk Coufal doprostřed náměstí navrhl kašnu, kterou měl doplnit umělecký objekt vzešlý ze soutěže krajské pobočky ČFVU. Současně proběhla soutěž na návrh plastiky pro dům služeb v přednádražním prostoru, v níž zvítězil v ní Jaroslav Přindiš se sochou Ráno.

Původem olomoucký sochař Václav Frydecký, v té době odborný asistent na pražské AVU, se rozhodl zúčastnit obou soutěží s plastikou Haná.[1] Podle dobové dokumentace sochař přizpůsobil model podmínkám prostoru před domem služeb v Březinově ulici, pohledům z více stran i z pavlače domu služeb: „U řešení tohoto modelu jsem se držel (…) ženské figury znázorňující zemi – Hanou. Je plasticky členěna, má všechny pohledy, takže v poloze pololežící se neuplatňují přímo záda, tak aby tvořily čistý zadní plán, jak tomu bývá u figur stojících.“[2] Na konci 80. let se k této figuře zralé ženy kyprých barokních tvarů Frydecký vrátil ještě jednou, když ji vytvořil z poštorenské kameniny pro nemocnici v Břeclavi.

Známost sochaře Frydeckého s architektem Zdeňkem Coufalem ještě z dob studií v Olomouci nakonec zřejmě rozhodla o tom, že socha, komisí vyhodnocená jako vysoce kvalitní, byla osazena právě na jeho monumentální, kaskádovitou kašnu na Tererově náměstí.

[1] František Dvořák, Václav Frydecký, Praha 2009, s. 44–45.

[2] ZAO, fond Dílo, karton 13.

Prameny

ZAO, fond Dílo, karton 13.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 192-193.

František Dvořák, Václav Frydecký, Praha 2009, s. 44–45.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Kompozice fontány na náměstí (08/2015/JJ)
Celkový pohled na fontánu (03/2015/JJ)
Pohled od fontány směrem k ZŠ Tererova (03/2015/JJ)
Pohled shora na sochařský objekt, patrná biologická koroze (03/2015/JJ)
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa