busta Vojtěcha Martínka

Číslo záznamu 17684
Název busta Vojtěcha Martínka
Autor (autoři) díla
JI 2021
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Hrabůvka
Ulice čp. / č. o.
Klegova 341/ 17
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění hlavní průčelí domu č. 17 na ul. Klegova
Datace jednání v komisi 1965
Datace realizace 1965
Typ
  • busta
  • pamětní deska
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 17.10.2016)
Text hesla

Vosečková a dle ní Ponzerová uvádějí jako autorku mylně Sylvu Lacinovou, rovněž datace 1972 je nesprávná, neboť deska s bustou byly odhaleny již 20. června 1965

památkově chráněna celá vila od arch. Karla Gajovského navržená v roce 1928 a zbudovaná v letech 1929–1930; pamětní deska s bustou výslovně zmíněna na doplňkovém listu evidenčního listu památky

Literatura

Antonín Obůrka, Hrabůvka. Procházky ulicemi, Ostrava (vl. nákl.) 2010.

Petra Ponzerová, Sochařství v Ostravě-Jih, bakalářská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 2006.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/741 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2021
JI 2021
JI 2021
Archivní fotodokumentace
foto Josef Solnický pro Slezské muzeum v Opavě; pozůstalost Vladimíra Kýna a Jaroslavy Lukešové v držení syna Zdeňka Lukeše
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek