Objevitelé vesmíru

Číslo záznamu 17797
Název Objevitelé vesmíru
Autor (autoři) díla
Václav Uruba (1928–1983) (hlavní autor)
JI 2014
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Hrabůvka
Ulice čp. / č. o.
Krestova 1409/ 2
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění ul. Krestova, u křižovatky s ul. Františka Hajdy
Výška 200cm
Šířka 200cm
Hloubka 300cm
Další rozměry podstavec v. 185
Datace jednání v komisi 19741975
Datace realizace 1975
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav poškozeno (ke dni 29.11.2019)
Popis poškození prasklina, obití rohu, drobnější znečištění
Text hesla

výběrové řízení 1974 obeslali krom Uruby ještě Oldřich Fidrich a Štěpán Mikula (Výtvarná rada Národního výboru města Ostravy vznesla námitku proti výběru Uruby, avšak komise setrvala na svém rozhodnutí); při kolaudaci komise označila dílo za zdařilé a doporučila zvýšit honorář o 15 tisíc Kčs

obsahově se do jisté míry vztahuje k sídlišti Letiště, které vzniklo na místě zrušeného letiště; na jižní straně portrét Mikuláše Koperníka, na severní Jurije Gagarina, po stranách citace vztahující se k historii poznávání kosmu (Bedřich Engels: Dialektika přírody a novinová zpráva o vypuštění kosmické lodi Vostkok roku 1961 označená zkratkou Tass)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 4/1972–7/1974, 18. 6. 1974

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 8/1974–12/1975, 27. 8. 1974, 25. 3. 1975, 6. 5. 1975, 3. 6. 1975, 24. 9. 1975

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarnch děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1975

Literatura

Miloš Bartoň, Součást tvůrčího procesu, Československý architekt XXVIII, 1982, č.14, s.8.

Miloš Bartoň, Výtvarné dílo v architektuře, Výtvarná kultura VII, 1983, č.6, s.27-31.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/752 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2015
JI 2014
JI 2014
JI 2015
detail poškození, JI 2019
detail poškození, JI 2019
Archivní fotodokumentace
archiv Petra Sikuly, foto: Petr Sikula, 70. léta 20. století
archiv Petra Sikuly, foto: Petr Sikula, 70. léta 20. století
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
Uruba,Objevitelé vesmíru,Výtvarná kultura,1983,č.6
Uruba Objevitelé vesmíru,Čsk.architekt,1982,č.14
ZpracovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová
FotografovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová