vstupní poutač třídy Stalingradských hrdinů

Číslo záznamu 17812
Název vstupní poutač třídy Stalingradských hrdinů
Autor (autoři) díla
Investor Obvodní národní výbor Ostrava 1
fotoarchiv Archivu města Ostravy, foto Petr Sikula 80. léta 20. století
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Zábřeh-Hulváky
Ulice čp. / č. o.
Plzeňská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění při někdejší třídě Stalingradských hrdinů (dnes Plzeňská) ve směru do Vodárny do Zábřehu
Datace jednání v komisi 19821985
Datace realizace 1985
Datace kolaudace 1985
Typ
 • dekorativní stěna
 • nápis / reklamní prvek / poutač
Materiál
 • další anorganické materiály
  • beton
 • kámen
  • vápenec
   • vračanský vápenec
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • měď
Stav zaniklé dílo
Popis poškození odstraněno v raných 90. letech
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

výběrové řízení 1982; realizováno jako reliéfní kresba ve vračanském vápenci, písmo, politický symbol a kryt osvětlení z měděného plechu o síle 1 mm; Kupka a Hajda autory architektonické stránky památníku; honorář autorům ve výši 133 200 Kčs komise při kolaudaci navýšila na 140 tisíc Kčs; celková částka za realizaci včetně obkladů činila 246 066 Kčs; za návrhy díla v roce 1983 obdrželi Kupka 19 604 Kčs a Zezula 17 tisíc Kčs (původně však v týmu rovněž malíř Jan Václavík, avšak při hodnocení návrhů, ani později při realizaci již o něm zmínka není); o realizovatelnosti vítězného návrhu rozhodovaly Výtvarná rada Národního výboru Ostravy a ideologické oddělení Městského výboru KSČ, konzultováno rovněž s Útvarem hlavního architekta města Ostravy a odborem dopravy

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1981–1982, 2. 2. 1982, 13. 4. 1982, 20. 7. 1982

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1983–1/1984, 24. 5. 1983, 7. 6. 1983, 19. 7. 1983, 25. 10. 1983, 22. 11. 1983, 19. 1. 1984

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1984–12/1984, 5. 6. 1984

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1985–6/1986, 12. 3. 1985, 2. 4. 1985

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace (2 samostatné složky – jedna k výběrovému řízení a výtvarně-architektonického návrhu, druhá k realizaci díla)

 

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1161 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
Archiv města Ostravy, foto Petr Sikula 80. léta 20. století
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval