Klement Gottwald

Číslo záznamu 17829
Název Klement Gottwald
Autor (autoři) díla
Vincenc Havel (1906–1992) (hlavní autor)
Investor Nová huť Klementa Gottwalda, Ostrava
ze starého kalendáře Nové huti
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Kunčice nad Ostravicí
Ulice čp. / č. o.
Vratimovská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před hlavní branou Nové huti
Datace jednání v komisi 1971
Datace restaurování 1971
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav zaniklé dílo
Popis poškození zánik - 90. léta 20. století
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

nahradilo jen o málo starší památník s Gottwaldovou bustou, která byla následně umístěna v interiéru (viz heslo); slavnostní odhalení 19. 11. 1971; shodné s Havlovými bronzovými sochami Gottwalda v Opavě (1955) a Bohumíně (1971)

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/284 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
ze starého kalendáře Nové huti
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval