busta Antonína Zápotockého

Číslo záznamu 17830
Název busta Antonína Zápotockého
Autor (autoři) díla
Vincenc Havel (1906–1992) (hlavní autor)
Investor Nová huť Klementa Gottwalda, n.p. Ostrava-Kunčice
fotoarchiv Archivu města Ostravy, foto Petr Sikula 80. léta 20. století
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Kunčice nad Ostravicí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění vnitřní areál Nové huti
Výška 80cm
Další rozměry vlastní památník neměřen a nedokumentován
Datace jednání v komisi 19741975
Datace realizace 1975
Datace kolaudace 1975
Typ
 • busta
 • památník / pomník
Materiál
 • další anorganické materiály
  • beton
 • slitiny železa a neželezné kovy
  • měď a slitiny
   • bronz
Stav poškozeno (ke dni 17.10.2019)
Popis poškození asi v 90. letech 20. století busty uskladněna, vlastní památník chátrá
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

komise shledala architektonickou stránku památníku za neuspokojivou, a proto snížila honorář na 89 tisíc Kčs

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 8/1974–12/1975, 10. 9. 1974, 29. 10. 1974, 14. 1. 1975, 23. 4. 1975, 

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarnch děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r.  1975

Literatura

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/216 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2019
Archivní fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace
ze starého kalendáře Nové huti
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval