Abstraktní plastika

Číslo záznamu 17850
Název Abstraktní plastika
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Olomouc
Čelní pohled na plastiku (03/2015/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Nová Ulice
Ulice čp. / č. o.
U Kovárny
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění na zatravněném veřejném prostranství s dekorativní pergolou v pozadí
Další rozměry plastika se skládá ze čtyř částí - zleva doprava: I. sloup (výška 195 cm, šířka 65 cm, hloubka 95 cm) II. sloup (výška 200 cm, šířka 56 cm, hloubka 60 cm) kruh (výška 200 cm, šířka 200 cm, hloubka 56 cm) III. sloup (výška 175 cm, šířka 115 cm, hloubka 60 cm)
Datace realizace 19631966
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav poškozeno (ke dni 23.10.2016)
Popis poškození poškozena zejména část "kruh" - výrazné praskliny a postupným oddělováním materiálu, znečištění cizorodými látkami četné praskliny zjištěny též na druhém sloupu ve vrcholové části, dále nepatrné biologické napadení (řasy, mechy, lišejníky)
Text hesla

Pozoruhodná čtyřdílná abstraktní plastika na sídlišti Třetí pětiletky má neméně zajímavý osud. Hlavní projektant sídliště, architekt Zdeněk Coufal, mezi dva bloky obytných domů navrhl zděnou pergolu, jež měla vytvářet intimní zákoutí pro odpočinek. Tuto drobnou architekturu, která je sama o sobě hodnotným výtvarným prvkem sídliště, mělo ještě doplnit výtvarné dílo. V roce 1963 na něj byla vypsána soutěž v rámci „Celostátní soutěže na tři výtvarné prvky pro sídliště 3. pětiletky k 20. výročí osvobození ČSSR“ s celkovým rozpočtem 250.000 Kčs.

V soutěži zvítězil prostějovský sochař Oldřich Peč, jenž se spolu s architektem Coufalem ihned pustil do zpracování návrhu. V první verzi jde o dekorativní glazovaný keramický objekt (s alternativní možností zpracování v kameni) v přímém vztahu k zamýšlené pergole. V tu chvíli však zadavatel soutěže přeskupil celkovou částku rozpočtu na tři umělecké objekty tak, že byl rozpočet dekorativní plastiky stanoven na 60.000 Kč, s argumentací, že „pokud se týká jednotlivých vítězných návrhů je nejzávažnější plastika autorů Lenharta a Stárka, na druhé místo řadí plastiku V. Frydeckého a na třetí místo plastiku O. Peče.“[1] Proti tomu se – v té době už těžce nemocný – Peč ohrazuje v několika dopisech, neboť jeho návrh počítal s částkou o čtvrtinu vyšší. Komise mu po mnoha projednáních stroze sděluje, že lze částku ušetřit na autorském honoráři. Mezitím jej architekt Coufal žádá o změny v návrhu, aby lépe korespondoval se zamýšlenou pergolou. Když však Peč předloží pozměněné návrhy umělecké komisi, ta 14. října 1964 konstatuje, že alternativní návrhy nejsou třeba, ba naopak, „architekturu pergoly je třeba řešit znovu, (…) aby soutěžní návrh plastiky došel svého optimálního vyznění.“[2]

7. května 1965 však Oldřich Peč umírá. Teprve v srpnu je práce svěřena Jaroslavu Přindišovi, který po předčasně zemřelém sochaři dokončuje i další zakázky. V únoru 1966 Jaroslav Přindiš předkládá nový návrh, jenž však práci jeho předchůdce zohledňuje. Přesný ideový podíl autorů už neznáme. Mění se však – a zlevňuje – materiálové provedení. Přindiš sestavu izolovaných abstraktních forem, jimž dominuje velký perforovaný kruh, odlévá v betonu, s reliéfně pojednaným povrchem. Haptická struktura reliéfu s vloženými úlomky kamenů a kamenných desek odkazuje k informelním tendencím v sochařství, kompoziční rozvrh ji však kotví v linii geometrické abstrakce. Pohledový beton zase odkazuje k estetice brutalismu charakteristické pro architekturu šedesátých let.

Kolaudace plastiky, která v Olomouci představuje jeden z mála dochovaných příkladů monumentální sochařské tvorby v duchu geometrické abstrakce, proběhla 30. října 1966.

[1] ZAO, fond Dílo, karton 13.

[2] Tamtéž.

Prameny

ZAO, fond: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, oblastní středisko Olomouc 1959–1996, karton 13.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 194-195.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Boční pohled na plastiku (03/2015/VD)
Celkový pohled na plastiku (03/2015/JJ)
Pohled na zadní část plastiky (03/2015/JJ)
Detail plastiky (03/2015/JJ)
Čelní pohled s měřítkem (10/2016/VD)
Výrazné praskliny na "kolu" (10/2016/VD)
Znečištění cizorodými látkami (10/2016/VD)
Četné praskliny a postupné oddělování materiálu na druhém sloupu (10/2016/VD)
Archivní fotodokumentace
Model se zakreslením. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa