Poslední horník

Číslo záznamu 17864
Název Poslední horník
Autor (autoři) díla
JI 2021
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Michálkovice
Ulice čp. / č. o.
Michálkovická
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění původně u vrátnice Dolu Československé armády 3 (Jindřich) v Karviné-Dolech, asi od 90. let před vjezdem do bývalého dolu Alexander v Ostravě-Kunčičkách, 2015 zmizelo a 2021 se objevilo na Dole Michal, kde umístěno provizorně (po restaurování bude na soukromé zahradě)
Výška 300cm
Odhad datace 70. léta 20. století (1970 až 1979)
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • syntetické polymery / plasty
    • laminát / sklolaminát
      • epoxidový
Stav poškozeno (ke dni 10.07.2021)
Popis poškození praskliny, některá místa v minulosti vyspravována; plastika má být v brzké době restaurována
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

plastika původně stávala u vrátnice Dolu Československé armády 3 (Jindřich) v Karviné-Dolech (kopie se nacházela v parku Boženy Němcové, odkud přemístěna na nám. Budovatelů v Karviné, dnes nezvěstná), později (patrně v 90. letech 20. století) přemístěna do Ostravy, kde stálo před čerpací stanicí před vjezdem do bývalého Dolu Alexander v Kunčičkách; socha zmizela někdy v roce 2015 a stála někde na soukromé zahradě; objevila se znovu roku 2021, kdy byly provizorně umístěna na Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích, kde bude po dobu restaurování; následně má být umístěna na soukromé zahradě

Literatura

Rudolf Hrubý, Katalog památek města Karviné, I. díl, Karviná 1985, strojopis uchovává SOkA Karviná.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1075 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2021
JI 2021
JI 2021
JI 2021
JI 2021
JI 2021
JI 2021
JI 2021
JI 2021
Archivní fotodokumentace
umístění v Ostravě-Kunčičkách, JI 2013
umístění v Ostravě-Kunčičkách, JI 2013
umístění v Ostravě-Kunčičkách, JI 2013
odlitek sochy v sadu Boženy Němcové, foto Tadeusz Gabrysz, 80. léta 20. století, SOkA Karviná
původní umístění u vrátnice Dolu ČSA v Karviné-Dolech, Katalog památek města Karviné I.
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek