Sedící dívka

Číslo záznamu 17890
Název Sedící dívka
Autor (autoři) díla
Archiv města Ostravy, foto: Hana Kunzová, 1985
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Mariánské Hory
Ulice čp. / č. o.
Gen. Hrušky 1233/ 26
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění atrium bývalé Budoucnosti na sídlišti Fifejdy
Odhad datace první polovina 70. let (1970 až 1975)
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav zaniklé dílo
Popis poškození odstraněno v prvním desetiletí 21. století
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

výběrové řízení 1974 na téma Mládí a radost; Vladimír Navrátil zemřel 17. 1. 1975 v průběhu realizace díla; v říjnu 1977 byli zástupci komise spolu s arch. Havlíčkem vysláni do umělcova ateliéru ve Velkém Újezdě, aby v pozůstalosti vybrali hotové dílo schopné instalace v daném prostoru – volba padla na sádrový model sedící dívky o výšce 2 m, který byl roku 1979 komisí schválen a následně odlit do bronzu; socha byla instalována na daném místě v Ostravě až počátkem 80. let; táž socha (rovněž z bronzu) byla zřejmě již v 70. letech instalována před ZŠ Heyrovského v Olomouci (tam se dívce přezdívá Maryčka Magdonova); socha byla začátkem nového tisíciletí odstraněna vlastníkem objektu – společností Kentaur – za účelem obnovy atria, později však společnost zanikla a plastika se na své místo již nevrátila

Literatura

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/868 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
fotoarchiv Ostravského muzea, foto: František Řezníček, 2. polovina 90. let 20. století
Marie Šťastná 2007
Marie Šťastná 2007
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalHana Kunzová, Marie Šťastná , František Řezníček