Jednota

Číslo záznamu 17902
Název Jednota
Autor (autoři) díla
Investor Potravinoprojekt
JI 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Martinov ve Slezsku
Ulice čp. / č. o.
Martinovská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před správní budovou areálu bývalého Masokombinátu Martinov
Výška 420cm
Další rozměry průměr obruče 325 cm, rozměry jednotlivých kamenných bloků 420 x 100 x 45 cm, 140 x 230 x 80 cm a 185 x 190 x 70 cm
Datace realizace 1966
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • travertin
Stav dobrý (ke dni 21.10.2016)
Související objekty
Text hesla

dle zápisu komise "plastika vyjadřuje tři základní provozy Potravinářských závodů", hodnocena byla po stránce koncepční i umělecké již v návrhu velmi kladně

Prameny

MZA, fond: ČFVU – Dílo, Brno, Zápisy KUK pro spolupráci výtvarníka s architektem 1962–1964, č. 27/1965 (18. 10.), č. 28/1965 (6. 11.), č. 5/1966 (7. 3.), č. 12/1966 (20. 5.), č. 13/1966 (6. 6.), č. 27/1966 (5. 12.), č. 28/1966 (19. 12.), č. 1/1967 (9. 1.)

Literatura

Jiří Marek, Monumentální sochařská tvorba, Brno 1983

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1081 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
JI 2015
JI 2016
JI 2016
Archivní fotodokumentace
fotoarchiv Archivu města Ostravy
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek