Petr Cingr

Číslo záznamu 17906
Název Petr Cingr
Autor (autoři) díla
fotoarchiv Archivu města Ostravy, foto Petr Sikula 80. léta 20. století
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Michálkovice
Ulice čp. / č. o.
Radvanická
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění prostranství před Dolem Michal, Michalské nám.
Datace jednání v komisi 19811986
Datace realizace 1986
Typ
  • památník / pomník
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
      • božanovský pískovec
Stav dobrý (ke dni 22.10.2016)
Text hesla

zamýšleno již od roku 1978 pro Cingrův sad na sídlišti Kamenec, nakonec umístěno do Michálkovic; komplikace při vzniku sochy vedly k přizvání spoluautorů

Literatura

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/1089 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
archiv Petra Sikuly, foto Petr Sikula 80. léta 20. století
ZpracovalJakub Ivánek
Fotografoval