Střelci na Královnu

Číslo záznamu 17912
Název Střelci na Královnu
Autor (autoři) díla
Jiří Babíček (*1930) (hlavní autor)
Investor TUZEX Praha
fotoarchiv Archivu města Ostravy
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Bankovní 1707/ 4
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění boční fasáda bývalého Tuzexu na ul. Bankovní
Datace jednání v komisi 19661969
Datace realizace 1967
Datace kolaudace 1967
Typ
  • dekorativní stěna
  • reliéf
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav zaniklé dílo
Popis poškození odstraněno 1999
Text hesla

komise ocenila kvalitu výtvarného výsledku, třebaže k architektonické koncepci betonového panelu ve skleněné ploše měla výhrady; barevná úprava betonu provedena patrně až roku 1969; honorář 45 tisíc Kčs komise doporučila zvýšit vzhledem k dosažené kvalitě a ušlechtilému materiálu na 55 tisíc Kčs, ale to patrně investor vyloučil

skrovné pozůstatky reliéfu uskladněny na zahradě Galerie výtvarného umění v Ostravě

Prameny

27. 9. 1966, 29. 12. 1966

14. 2. 1967, 11. 7. 1967, 7. 11. 1967

29. 7. 1969

Literatura

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/437 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
reliéf před odstraněním, Galerie výtvarného umění v Ostravě, foto Hana Číhalová 1999
demolice reliéfu, Galerie výtvarného umění v Ostravě, foto Hana Číhalová 1999
ideální rekonstrukce reliéfu podle fotografie z roku 1999
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalHana Číhalová