Kosmonaut

Číslo záznamu 1793
Název Kosmonaut
Autor (autoři) díla
Investor Krajský investorský útvar Ostrava
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 41.
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Karviná Orlová Horní Lutyně
Ulice čp. / č. o.
Školní 862
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění vnější stěna školní tělocvičny obrácená k hřišti a parku
Datace jednání v komisi 19751978
Datace realizace 1978
Datace kolaudace 1978
Typ
  • mozaika
Materiál
  • sklo
    • prefabrikované skleněné kostky
Stav zaniklé dílo
Popis poškození při zateplení budovy zakryto (2014 již zatepleno)
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

výtvarná výzdoba sídliště se řídila společnou ideou "Člověk a příroda"; původně Zezula zpracovával námět "Věda míru – Mír vědě", na kterém byly přítomny motivy holubice či knih; v roce 1978 však došlo ke změně umístění díla, což vyústilo v příklon ke kruhovému tvaru mozaiky, a následkem toho k volbě tematiky z oblasti kosmonautiky (zeměkoule s letícím kosmonautem)

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 8/1974 – 12/1975, 6. 5. 1975.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 12/1975–11/1976, 9. 3. 1976, 2. 11. 1976.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 11/1976–1977, 16. 11. 1976, 24. 11. 1976, 30. 11. 1976.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1/1978–4/1979, 28. 6. 1978, 15. 11. 1978.

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarných děl pro Orlovou-Lutyni, II. etapu

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1978

Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 159.

Archivní fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 41.
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 41.
pohled na školu s mozaikou na konci 70. let 20. století, foto archiv Domu kultury města Orlové
pohled na školu s mozaikou na konci 70. let 20. století, foto archiv Domu kultury města Orlové
pohled na školu s mozaikou na konci 70. let 20. století, foto archiv Domu kultury města Orlové
pohled na školu s mozaikou na konci 70. let 20. století, foto archiv Domu kultury města Orlové
ZpracovalLucie Prchalová
Fotografoval