Milicionář

Číslo záznamu 17983
Název Milicionář
Autor (autoři) díla
Galerie výtvarného umění v Ostravě, foto: Petr Sikula, 80. léta 20. století
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Masarykovo nám.
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Masarykovo nám.
Výška 300cm
Datace jednání v komisi 19611962
Datace realizace 1962
Datace kolaudace 1962
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • diorit
Stav zaniklé dílo
Popis poškození odstraněno brzy po revoluci 1989
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Text hesla

instalováno po rekonstrukci náměstí, při které byl odstraněn Mariánský sloup a socha sv. Floriána; brzy po revoluci a přejmenování náměstí Lidových milicí na Masarykovo, konkrétně dne 29. 12. 1989 bylo dílo odstraněno a dlouho leželo uskladněno v areálu zrušeného koupaliště na Hulvákách; poté mělo být uloženo v hale 520 v Dolní oblasti Vítkovic, ovšem tam nenalezeno

Literatura

Jan Novotný, Proměny. Ostrava v průběhu třicetiletí, Československý architekt XX, 1974, č.20, s.4-5.

Luboš Hlaváček, Sochař Vladislav Gajda, Výtvarná kultura III, 1979, č.6, s.43-47.

František Dvořák, Vladislav Gajda, Ostrava 1980.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Martin Juřica, Rok 1989 v Ostravě, dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/rok-1989-v-ostrave/.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/314 (citováno 9. 10. 2016).

Archivní fotodokumentace
Galerie výtvarného umění v Ostravě, foto: Petr Sikula, 80. léta 20. století
KUPKA, Karel. Sochařská výzdoba města Ostravy od období po první světové válce po současnost. Závěrečná práce. Pedagogický institut v Ostravě 1964
archiv Petra Sikuly, foto: Petr Sikula, 70. léta 20. století (?)
ZpracovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová
Fotografoval