Minikrajina

Číslo záznamu 17989
Název Minikrajina
Autor (autoři) díla
Investor Městský investorský útvar Ostrava
JI 2019
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Lechowiczova
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění hřiště uprostřed bloku na ul. Lechowiczova
Další rozměry rozloha 1,5 ha
Datace jednání v komisi 19761985
Datace realizace 1985
Typ
  • herní prvek
  • land art
Materiál
  • kámen
  • dřevo
  • slitiny železa a neželezné kovy
Stav dobrý (ke dni 23.10.2016)
Text hesla

výběrového řízení 1976–77 se zúčastnil krom Gebauera ještě Aleš Květoň; během realizace nesnáze vyplývající z originality hřiště (spolupracující Stavoprojekt neměl s takovými pracemi zkušenosti, a tak bylo třeba pomoci specialistů), ale rovněž se objevovaly problémy s dodáním součástek hřiště od subdodavatelů; roku 1983 urgováno nedokončení díla po několikerém prodloužení termínu, následně uzavřena nová smlouva na dokončení prací; umělecká komise nepovažovala některé části hřiště za výtvarné objekty, načež výrazně snižovala jejich ohodnocení, a tím i celkovou výši honoráře; časopis Mladý svět označil Minikrajinu za stavbu roku 1985

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, 3 samostatné složky dokumentace (jednotlivé fáze realizace)

Literatura

Eva Hejdová, Socha - prostor, Československý architekt XXVIII, 1982, č. 6, s. 8.

Eva Hejdová, Může být minikrajina uměleckým dílem?, Československý architekt XXX, 1984, č. 18, s. 1, 7.

Lenka Žižková, Citlivá krajina, Domov, 1989, č. 1, s. 65–69.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

http://www.kurtgebauer.cz/galerie.htm

Dětská hřiště... Pro děti!, Uherské Hradiště 1980.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/696 (citováno 9. 10. 2016).

Kurt Gebauer (kat.výst.), Atrium, obvodní koncertní a výstavní síň Praha 1989.

Jiří Kašťák: Město hodnotu areálu zná, Zpravodaj Centrum, Ostrava, září 2012, s. 4, dostupnéz: https://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/media-a-zpravodajstvi/zpravodaj-centr...

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2016
JI 2016
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
Archivní fotodokumentace
fotoarchiv Archivu města Ostravy, foto Petr Sikula před rokem 1984
fotoarchiv Archivu města Ostravy, foto Petr Sikula před rokem 1984
fotoarchiv Archivu města Ostravy, foto Petr Sikula před rokem 1984
fotoarchiv Archivu města Ostravy, foto Petr Sikula před rokem 1984
fotoarchiv Archivu města Ostravy, foto Petr Sikula před rokem 1984
nákres Minikrajiny Kurta Gebauera, z knihy Dětská hřiště... Pro děti!
přístřešky ze dřeva podle Kurta Gebauera, z knihy Dětská hřiště... Pro děti!
Gebauer, hřiště v Ostravě, Čsk. architekt, 1982, č. 6
Gebauer,h řiště v Ostravě, Domov, 1989 ,č. 1
Gebauer, hřiště v Ostravě ,Domov, 1989, č. 1
Gebauer, hřiště v Ostravě, Domov, 1989, č. 1
Skály 1981 - detail z minikrajiny v Ostravě, beton, v. hlavy 110 cm
návrh hřiště, ZAO Dílo, složka dokumentace
návrhy, ZAO Dílo, složka dokumentace
hotový větrník před osazením, ZAO Dílo, složka dokumentace
hotový větrník před osazením, ZAO Dílo, složka dokumentace
ZpracovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová, Pavlína Kmošková
FotografovalJakub Ivánek, Andrea Jakubcová, Pavlína Kmošková, Iva Karásková