Dekorativní reliéfy

Číslo záznamu 18003
Název Dekorativní reliéfy
Autor (autoři) díla
Celkový pohled na reliéfy (10/2016/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Olomouc-město
Ulice čp. / č. o.
Dr. M. Horákové 1079/ 21
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění tři reliéfy v průčelí bytového domu, v parapetu balkonu prvního patra
Datace realizace 19521955
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 22.10.2016)
Popis poškození lokálně silikátové krusty a prachové depozity (městská špína)
Text hesla

Na pravém břehu řeky Bystřice v letech 1952–1955 vznikl obytný blok se čtyřmi čísly popisnými od architekta Leopolda Hoferka, jemuž se záhy začalo přezdívat olomoucký Kreml. Jak uvádí Pavel Zatloukal, „původní neorenesanční a neoklasicistní průčelí s folklórně inspirovanými detaily (…) mělo být především korunováno vysokou věží, inspirovanou tentokrát architekturou leningradské admirality. Kreml, jak se poněkud nesprávně ansámblu začalo brzy říkat, byl nakonec (…) zbaven možnosti příliš nákladné výzdoby.“[1]

Podoba ansámblu na Kyjevském nábřeží (dnes ul. Dr. Milady Horákové) se tedy omezila na šest pater, s rizalitem převýšeným o jedno podlaží. Výtvarné prvky na fasádě nahradily pouhé tři dekorativní reliéfy v parapetu balkonů prvního patra. Autorsky se na nich podíleli olomoučtí sochaři Jára Šolc, Vojtěch Hořínek a Rudolf Doležal ml.[2] a najdeme na nich motivy dětských her: chlapci s modelem letadla, děti zkoumající květinu, dívky hrající maňáskové divadlo.

 

[1] Pavel Zatloukal, Olomoucká výtvarná kultura šedesátých let, in: Pavel Zatloukal (ed.), „Oznámení o Ikarově letu“: Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury, Olomouc 1998, s. 44.

[2] Pavel Zatloukal, Olomoucká architektura 19501983, Olomouc 1983, s. 7.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 92-93.

Pavel Zatloukal, Olomoucká výtvarná kultura šedesátých let, in: Pavel Zatloukal (ed.), „Oznámení o Ikarově letu“: Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury, Olomouc 1998, s. 44.

Pavel Zatloukal, Olomoucká architektura 19501983, Olomouc 1983, s. 7.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Celkový pohled na reliéf s měřítkem (10/2016/JJ)
Detail reliéfu (10/2016/JJ)
Detail reliéfu (10/2016/JJ)
Detail reliéfu /10/2016/JJ)
Pohled na reliéf před zateplením fasády (03/2015/JJ)
Pohled na reliéf před zateplením fasády (03/2015/JJ)
Pohled na reliéf před zateplením fasády (03/2015/JJ)
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalJan Jeništa