Pegas

Číslo záznamu 18022
Název Pegas
Autor (autoři) díla
Investor Státní divadlo Ostrava
foto Roman Polášek 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Smetanovo nám. 3104/ 8a
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění služební vchod Divadla Antonína Dvořáka
Výška 191cm
Šířka 233cm
Hloubka 110cm
Další rozměry sokl: v. 148 cm, š. 256 cm, hl. 256 cm
Datace jednání v komisi 19701971
Datace realizace 1971
Datace kolaudace 1971
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
Stav dobrý (ke dni 24.10.2016)
Text hesla

komise ocenila výtvarnou kvalitu díla a navrhla zvýšení honoráře o 15 tisíc Kčs, investor a uživatel projevili velkou spokojenost s výsledkem

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 13. 1. 1970

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 2/1970–4/1971, 22. 9. 1970, 8. 12. 1970, 23. 2. 1971, 23. 3. 1971

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Kniha zápisů z jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 5/1971–4/1972, 19. 10. 1971, 21. 12. 1971

Literatura

Lenka Popelová – Eva Špačková (eds), Svět architektury a divadla. Architekt Ivo Klimeš, Praha 2014

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/262 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
foto Roman Polášek 2015
Archivní fotodokumentace
fotoarchiv Archivu města Ostravy, foto: Petr Sikula, 70. léta 20. století
původní umístění před dostavbou divadla v 90. letech, fotoarchiv Ostravského muzea, foto: František Řezníček, 90. léta 20. století
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalRoman Polášek