Kašna pro Generální ředitelství Sigma

Číslo záznamu 18024
Název Kašna pro Generální ředitelství Sigma
Autor (autoři) díla
Celkový pohled na kašnu (06/2016/VD)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Olomouc-město
Ulice čp. / č. o.
Kollárovo náměstí
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění kašna je zasazena do zatravněného parteru na Kollárově náměstí, plánije se její přesunutí do Čechových sadů (2017), zachována má být pouze sochařská část, již bez funkce fontány
Další rozměry Rozměry jednotlivých částí zleva doprava: sloup I - 155 cm výška x 66 cm šířka x 66 cm hloubka; sloup II - 136 cm výška x 75 cm šířka x 85 cm hloubka; sloup III - 150 cm výška x 77 cm šířka x 85 cm hloubka; celkové rozměry základů kašny: 820 cm x 370 cm
Datace realizace 19681969
Datace restaurování 19961997
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav poškozeno (ke dni 07.06.2016)
Popis poškození fontána je v současnosti nefunkční, na jednotlivých částech je zřetelné biologické napadení (řasy), silikétové krusty a prachové depozity (městská špína), pod otvory s tryskami vody viditelné vápenné usazeniny na kameni, několik odtokových desek (z terazza) prasklých
Text hesla

V roce 1965 se do budovy bývalé Obchodní a živnostenské komory na Kollárově náměstí nastěhovalo generální ředitelství koncernového podniku Sigma. V roce 1968 pro něj výtvarník Ivan Theimer vypracoval návrh fontány, kompozici tří kamenných bloků navrhl architekt Tomáš Černoušek. Theimerův návrh v kameni vytesal kameník Josef Stárek. Sádrový model jednoho z bloků se nachází ve sbírkách Muzea umění Olomouc.

Fontána byla v letech 1996-1997 rekonstruována a zprovozněna, v roce 2015 se objevily plány na její přesun do Čechových sadů.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 146147.

Pavel Zatloukal (ed.), "Oznámení o Ikarově letu": Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury, 1998, s. 151–152.

Jiří Hastík Josef Maliva Ladislav Daněk, Sochařství v Olomouckém kraji 1900–2012, Olomouc 2012, s. 136.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Boční pohled (03/2015/VD)
Detail zpracování a patrné usazeniny (07/2011/VD)
Detail (07/2011/VD)
Detail (07/2011/VD)
Archivní fotodokumentace
Funkční kašna ještě v roce 2007 (05/2007/JJ)
Funkční kašna ještě v roce 2007 (05/2007/JJ)
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa