Anatom

Číslo záznamu 18162
Název Anatom
Autor (autoři) díla
Investor Univerzita Palackého v Olomouci
Čelní pohled na sousoší (04/2015/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Nová Ulice
Ulice čp. / č. o.
Hněvotínská 976/ 3
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Sousoší je umístěno na atice budovy Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dříve budova/sdružené budovy Teoretických ústavů).
Výška 300cm
Šířka 350cm
Datace realizace 19551961
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 01.10.2016)
Text hesla

Architekt Jiří Kroha pro teoretickou výuku mediků na Lékařské fakultě Univerzity Palackého navrhl mohutnou stavbu na půdorysu písmene H, „jedno z klasických děl socialistického realismu, jehož historismus byl poněkud – zejména v detailu – setřen v průběhu realizace.“[1] Výstavba Teoretických ústavů se totiž protáhla na celých jedenáct let, od Krohových prvních návrhů z roku 1950, přes položení základního kamene 7. května 1955, až do kolaudace v roce 1961, kdy už byla takzvaná „sorela“ považována za nehospodárný anachronismus.[2]

Atice nad hlavním vchodem do budovy, uprostřed klasicistně koncipovaného čestného dvora, dominuje realistické figurální sousoší Anatom od brněnské sochařky Sylvy Lacinové-Jílkové. V ústřední postavě lékaře doprovázejícího obnažený pár muže a ženy (snad odkaz na biblického Adama a Evu pod ochranou Stvořitele) lze spatřovat portrét samotného Jiřího Krohy. Jeho charakteristické vysoké čelo je dobře patrné zejména na sádrovém modelu sousoší v majetku Univerzity Palackého.

[1] Pavel Zatloukal, Olomoucká architektura 1950–1983, Olomouc 1983, s. 6.

[2] Pavel Zatloukal, Olomoucká výtvarná kultura 60. let, in: Pavel Zatloukal (ed.), „Oznámení o Ikarově letu“: Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury, Olomouc 1998, s. 44.

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 215.

Leoš Mlčák (ed.), Průvodce Olomoucí: umělecké památky města, Olomouc 2011, s. 258.

Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák (red.), Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 111, příloha nestr.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Průčelí budovy Teoretických ústavů (04/2015/JJ)
Průčelí budovy Teoretických ústavů (04/2015/JJ)
Čelní pohled na sousoší (04/2015/JJ)
Čelní pohled na sousoší (04/2015/JJ)
Model sousoší v interiéru budovy (04/2015/JJ)
Archivní fotodokumentace
Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák (red.), Sylva Lacinová, Brno 1996, příloha nestr.
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa