Jan Amos Komenský

Číslo záznamu 1817
Název Jan Amos Komenský
Autor (autoři) díla
Investor MěNV Šternberk
Čelní pohled (08/2017/JJ)
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Šternberk Šternberk
Ulice čp. / č. o.
Masarykova 316/ 6
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění sgrafito je umístěno na fasádě prvního patra Základní školy, v mělké nice vzniklé zateplením budovy
Datace realizace 1978
Typ
  • sgrafito
Materiál
  • další anorganické materiály
    • štuk / omítka
Stav dobrý (ke dni 31.08.2017)
Popis poškození vyznění díla znehodnoceno zateplením okolní fasády
Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 163.

Výtvarní umělci Olomoucka na počest 70. výročí VŘSR (katalog výstavy), Ostrava-Olomouc 1987, s. 52. 

František Kobza - Dalibor Malina, Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti A-Ž 1989, Praha-Olomouc 1989.

Helena Kovářová, Komenský a budovy škol. Několik příběhů z Olomouckého kraje. Kulturní revue Olomouckého kraje, 2020, roč. 17, č. 1, s. 22-25.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Celkový pohled (08/2017/JJ)
Čelní pohled (08/2017/VD)
Čelní pohled (08/2017/JJ)
Detail (08/2017/JJ)
Měřítko (08/2017/JJ)
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa