Rozvoj vědy a techniky

Číslo záznamu 18186
Název Rozvoj vědy a techniky
Autor (autoři) díla
2016 LR
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové
Ulice čp. / č. o.
17. Listopadu
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Plastika je umístěna v areálu kampusu středních a vyšších odborných škol podél ulice 17. Listopadu.
Výška 450cm
Další rozměry Sokl (sloup) na čtvercovém půdoryse má rozměry: 350 cm x 40 cm x 40 cm (výška x šířka x hloubka). Celková výška plastiky i se soklem je cca 450 cm.
Datace realizace 19851988
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • měď
Stav dobrý (ke dni 01.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v dobrém stavu, zjištěná poškození neohrožují jeho zachování. Betonový sokl je narušen trhlinami, viditelné je mechanické poškození, na několika místech vystupují části armatury. Vzhled díla je rovněž poznamenám stopami vandalismu (graffiti).
Text hesla

Na menším prostranství v areálu středních a vyšších odborných škol mezi dnešními ulicemi 17. Listopadu a Brněnská se nachází dílo Karla a Petra Hylišových nazývané nejčastěji "Rozvoj vědy a techniky". Objevují se však i jiné názvy, např. "Postava s krystaly" či "Vesmírný plavec". Oba zmínění sochaři byly s královéhradeckým okresem a zejména krajským městem profesně spjati. Karel Hyliš vytvořil postupně od 60. let pro Hradec Králové větší množství děl a Petr Hyliš zde v 80. letech vyučoval na pedagogické fakultě.

Kovová plastika z tepaného měděného plechu představuje stylizovanou lidskou figuru s rukou vztaženou vzhůru, v níž drží strukturu symbolizující změť krystalů, vytvarovanou z kovových drátů. Postava navozuje dojem letící vzdušné plavkyně či plavce, proto se v souvislosti s dílem někdy užívá název „Vesmírný plavec“. Postava je usazena na vysokém pilastru z pohledového betonu na čtvercovém půdoryse opatřeném kanelurami. Téměř totožná plastika byla přibližně ve stejné době osazena i před nákupním střediskem v Třebíči.

Literatura

Miroslav Kudrna, Karel Hyliš - plastika - kresba: Galerie výtvarného umění v Hodoníně březen - duben 1994, (kat. výst),. Hodonín 1994, nepag.

Ladislav Zikmund-Lender, Sasanky a plavci. Umění ve veřejném prostoru Hradce Králové z let 1945-1989, [Mapa uměleckých děl ve veřejném prostoru] Hradec Králové: Kontrapunkt, z. ú., 2016, ISBN 978-80-905271-8-8.

Martina Vítková, Normalizační plastiku je dnes těžké ocenit [online], Hradecký deník, 2011-11-30, [cit. 2016-10-30].

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
ZpracovalLucie Rychnová, Marta Daňková
FotografovalLucie Rychnová