Mládí

Číslo záznamu 1819
Název Mládí
Autor (autoři) díla
Investor Okresní investorský útvar Šumperk
08/2018/JJ
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Šumperk Šumperk Šumperk
Ulice čp. / č. o.
Dr. E. Beneše 974/ 1
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Spolu s malým soklem je socha instalována na nízkém, ale rozměrném podstavci. Zdobí dlážděné prostranství před vstupním pavilonem základní školy.
Výška 213cm
Šířka 63cm
Hloubka 54cm
Další rozměry Rozměry velkého soklu: v. 23 cm, š. 226 cm, h. 228 cm.
Datace realizace 1977
Datace kolaudace 1978
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • vápenec
      • vračanský vápenec
Stav dobrý (ke dni 28.08.2018)
Literatura

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978, Praha 1978, s. 164.

A. Č. [Alena Čižmářová], Nové plastiky v Šumperku (8), Kulturní život Šumperka, 8/1984, s. 17.

František Kobza, Dalibor Malina, Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti A/Ž 1989, Praha-Olomouc 1989.

Fotodokumentace aktuálního stavu
08/2018/JJ
08/2018/JJ
08/2018/JJ
08/2018/JJ
Zadní pohled (08/2018/JJ)
Boční pohled (08/2018/JJ)
Detail (08/2018/JJ)
Detail (08/2018/JJ)
Detail soklu (08/2018/JJ)
Celkový pohled (08/2018/JJ)
Celkový pohled (08/2018/JJ)
08/2018/JJ
Archivní fotodokumentace
Dobová pohlednice, 80. léta 20. stol.
Práce na soše. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Práce na soše. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Práce na soše. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
Model. Foto z pozůstalosti J. Přindiše v majetku rodiny.
ZpracovalJan Jeništa, Václav Dvořák, Lucie Prchalová
FotografovalJan Jeništa