Pomník Klementa Gottwalda

Číslo záznamu 18191
Název Pomník Klementa Gottwalda
Autor (autoři) díla
Investor MNV v Olomouci
František Dvořák, Rudolf Doležal, Ostrava 1985, obr. 58
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Olomouc-město
Ulice čp. / č. o.
tř. 17. listopadu
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění pomník se nacházel před bývalým objektem OV KSČ (dnes budovou Právnické fakulty UP Olomouc)
Výška 270cm
Datace realizace 19781981
Datace kolaudace 1979
Datace zániku 19891990
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav zaniklé dílo
Dílo odstraněno z veřejného prostoru ano
Související objekty
Text hesla

Gottwaldův pomník byl odhalen v roce 1981 k 60. výročí založení KSČ. Rudolf Doležal ml. na něm pracoval od roku 1978 s pomocí čerstvého absolventa pražské AVU Lubomíra Macháně, umístění a podstavec navrhl architekt Karel Typovský. Sochař Doležal byl za svůj výkon jmenován zasloužilým umělcem. Pomník byl odstraněn v roce 1990.

Prameny

MUO, fond Dílo, karton 1.

Literatura

Zdeněk Pospíšil, Zasloužilý umělec Rudolf Doležal, Výtvarná kultura X, 1986, č. 4, s. 59-61.

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 106-109.

Odhalení sochy K. Gottwalda v Olomouci, Zpravodaj Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, 1981, č. 1516, s. 3536.

František Dvořák, Rudolf Doležal, Ostrava 1985, obr. 58, 59.

Archivní fotodokumentace
František Dvořák, Rudolf Doležal, Ostrava 1985
František Dvořák, Rudolf Doležal, Ostrava 1985
Umělci svému městu (katalog výstavy), Olomouc 1985
Fond Dílo, MuO, foto M. Stibor, model v hlíně
Fond Dílo, MuO, foto M. Stibor
Fond Dílo, MuO, foto M. Stibor, umístění pomníku před OV KSČ
Fond Dílo, MuO, foto M. Stibor
Olomoucká zastavení 2, Olomouc 1985, s. 7.
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
Fotografoval