Pomník Jana Žižky z Trocnova

Číslo záznamu 18193
Název Pomník Jana Žižky z Trocnova
Autor (autoři) díla
Jiří Dušek (hlavní autor)
Jiří Kolář (spoluautor)
Jan Müller (spoluautor)
Josef Sedláček (spoluautor)
Jan Hejtman (*1932) (architekt)
Investor MěNV Hradec Králové
2016 LR
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové
Ulice čp. / č. o.
Žižkovy sady
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Pomník Jana Žižky z Trocnova je umístěn v areálu Žižkových sadů.
Výška 390cm
Další rozměry Výška plastiky i se soklem: 650 cm. Výška soklu: 230 cm. Základna soklu: výška 40 cm, šířka 348 cm, hloubka 424 cm.
Datace osazení 1971
Datace realizace 19591971
Jiná datace 1959 soutěž vypsána v r. 1959
Typ
  • památník / pomník
Materiál
  • kámen
    • pískovec
      • hořický pískovec
Stav dobrý (ke dni 30.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachzí v dobrém stavu, zjištěná poškození neohrožují jeho zachování. Na povrchu kamene je zřetelné biologické napadení (řasy, mechy, lišejníky) a silikátové krusty. Sokl je ve spodní části mechanicky poškozen.
Text hesla

Záměr postavit v Hradci Králové pomník Jana Žižky z Trocnova se datuje do 20. let 20. století. Tehdy byla vyhlášena první soutěž, kterou vyhrál hradecký sochař Josef Škoda. Ten na svém díle pracoval do roku 1942, kdy byla jeho činnost nedobrovolně ukončena. Požadavek na vytvoření „důstojného, monumentálního a impozantního“ Žižkova pomníku se znovu objevil až v první polovině 50. let. Vážné úvahy o uspořádání soutěže na pomník probíhaly však až roku 1957 - ty vyvrcholily počátkem následujícího roku vypsáním veřejné anonymní soutěže, na jejíž uskutečnění bylo uvolněno 128 tis. Kčs (z čehož odměna pro autora vítězného návrhu měla činit 25 tis. Kčs). Podle soutěžních podmínek měla být socha vytvořena z pískovce, což vyvolalo poměrně silnou vlnu nevole části veřejnosti, která si jako ideální řešení pomníku představovala bronzovou jezdeckou sochu. Přesto zadavatel soutěže zůstal u požadavku na pískovcové dílo z důvodu časové i finanční náročnosti, kterou by realizace jezdeckého pomníku vyžadovala. Soutěž byla oficiálně uzavřena 31. 3. 1959 a celkem se v ní během více jak roku sešlo 58 návrhů. Pro realizaci byl vybrán návrh Jiřího Duška, jehož sochařské zpracování bylo komisí hodnoceno jako nejlepší. Duškův návrh ovšem postrádal urbanistické kvality. Podle původního záměru autora měl být pomník situován v proluce mezi katedrálou a blokem domů na hlavním hradeckém náměstí, což se brzy ukázalo jako nešťastné řešení a tak nastala poměrně dlouhá etapa hledání vhodného umístění. V 60. letech byly prováděny zkoušky se sádrovým modelem na různých místech města. Nakonec byl jako nejvhodnější vybrán rozsáhlý park pod tzv. severními terasami přímo pod historickým jádrem města. Na provedení v materiálu (hořický pískovec) začal Dušek pracovat až roku 1969. Podstavec navrhl ak. architekt Jan Hejtman a provedla jej hořická kamenická škola. Hejtman také navrhl sadové úpravy v okolí pomníku. K osazení sochy došlo až v červnu 1971, tedy u příležitosti 550. výročí Čáslavského sněmu. Neméně podstatné bylo pro objednavatele a organizátory slavnostního odhalení i 50. výročí založení KSČ. Oslavy byly pečlivě plánovány a u jejich příležitosti vznikly i odznaky s rytinou nového hradeckého pomníku.
Monumentální figura Jana Žižky se vyznačuje celkovou stylizovaností a hmotovou kompaktností. Postava vojevůdce je zahalena v dlouhém plášti, opírá se o mohutný meč a v ruce drží palcát. Socha je umístěna na 2,3 m vysokém soklu, který je opatřen reliéfem znaku Hradce a datem 1423, tedy rokem Žižkova pobytu v městě, resp. obsazení Hradce Žižkovou armádou. Na zadní části soklu jsou vyryta jména autorů.

Prameny

NA, Fond: Český fond výtvarných umělců - Dílo, Praha, kt. 106, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 2. 6. 1961, 14. 7. 1961, 21. 7. 1961.

NA, fond: ČFVÚ - Dílo, Praha, kt. 115, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 4. 5. 1969.

NA, fond: ČFVÚ - Dílo, Praha, kt. 116, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 25. 7., 22. 8., 17. 12. 1969.

NA, fond: ČFVÚ - Dílo, Praha, kt. 119, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 9. 4. 1971, 15. 6. 1971.

NA, fond: ČFVÚ - Dílo, Praha, kt. 120, 1. 12. 1970.

SOkA Hradec Králové, fond: Městský národní výbor Hradec Králové, kt. 198, inv. č. 1472.

Literatura

Red., Soutěže. Veřejná soutěž na pomník J. Žižky z Trocnova v Hradci Králové, Československý architekt V, 1959, č. 9, s. 6.

Jiří Karbaš, Sochař Jiří Dušek, Výtvarná kultura X, 1986, č. 5, s. 42-44.

Martina Vítková, Šest nejdůležitějších sochařských realizací města Hradec Králové z meziválečné doby a Jan Žižka. Martina Vítková, in: Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, Jaroměř, 2012, s. 47-63.

Martina Vítková, Dva palcáty, tři pavézy, kalich a nepřemožitelný: příběh dvou soutěží na sochu Jana Žižky z Trocnova pro Hradec Králové, in: Královéhradecko : historický sborník pro poučenou veřejnost. Hradec Králové, 2011, č. 8, s. 221-236.

M.Ř., Rozhovor s tvůrcem sochy Jana Žižky - Hradec Králové slavnému vojevůdci, Pochodeň LXV, 1971, č. 131, 4. 6., s. 1.

[POL], Ze sádry do pískovce, Pochodeň LI, 1962, č. 282, 25. 11., s. 1.

Nové Hradecko XI, 1969, č. 22, 28. 5., s. 5.

Nové Hradecko XI, 1971, č. 23, 8. 6., s. 1.

Ladislav Zikmund-Lender, Sasanky a plavci. Umění ve veřejném prostoru Hradce Králové z let 1945-1989, [Mapa uměleckých děl ve veřejném prostoru] Hradec Králové: Kontrapunkt, z. ú., 2016, ISBN 978-80-905271-8-8.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
Archivní fotodokumentace
Jan Dušek při dokončovacích pracech na pomníku Jana Žižky, in: Pochodeň LXV, 1971, 4.6., s. 1
Instalace pomníku Jana Žižky, Hradec Králové, in: Pochodeň LXV, 1971, 4. 6., s. 1
Sádrový model pomníku Jana Žižky, Hořice, in: Pochodeň LI, 1962, 25. 11., s. 1
Studie, J. Dušek, nedatováno, SOkA Hradec Králové
Nové Hradecko XI, 1969, č. 22, 28. 5., s. 5
Pomník Žižky, Výtvarná kultura, 1986, č. 5
ZpracovalLucie Rychnová, Andrea Jakubcová
FotografovalLucie Rychnová, Andrea Jakubcová