Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Číslo záznamu 18197
Název Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Autor (autoři) díla
2016 LR
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové
Ulice čp. / č. o.
Rautenkrancova 1241
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Předmětné dílo se nachází v částečně uzavřeném dvoře Domu dětí a mláděže mezi Rautenkranzovou a Hradební ulicí. Dílo je zarostlé vegetací (vrba).
Výška 260cm
Šířka 140cm
Hloubka 140cm
Další rozměry Rozměry byly měřeny v půdorysném průmětu díla.
Odhad datace (1989 až 1990)
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
Stav havarijní (ke dni 30.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v havarijním stavu. Materiál je v celém svém rozsahu zkorodovaný. Zděná část soklu je mechanicky poškozena. Plastika trpí zejména v souvislosti s jejím umístěním pod vzrostlou smuteční vrbou, která není udržována.
Text hesla

Plastika je umístěna ve vnitřním dvoře Domu dětí a mládeže v Rautenkranzově ul., č. p. 1241. Objekt vznikl v roce 1989 a je tedy pravděpodobné, že předmětná plastika byla realizována a osazena právě v této době či později. Základová patka je vyzděna z hrubě opracovaných žulových kostek a kvádříků, vrchní část tvoří betonová deska.  Abstraktní kovová plastika se skládá ze dvou vertikálních hmot propojených vzájemně dvěma eliptickými útvary spojenými jakýmsi kyvadlem. Dílo se nachází v blízkosti bazénku a v dnešní době je zcela zakryto vegetací.

Literatura

Ladislav Zikmund-Lender, Sasanky a plavci. Umění ve veřejném prostoru Hradce Králové z let 1945-1989, [Mapa uměleckých děl ve veřejném prostoru] Hradec Králové: Kontrapunkt, z. ú., 2016. ISBN 978-80-905271-8-8

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/socialismus-vytvarne-umeni-so... [cit. 2019-05-28].

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
ZpracovalLucie Rychnová
FotografovalLucie Rychnová