Keramický obklad fasády Obchodního domu DON

Číslo záznamu 18213
Název Keramický obklad fasády Obchodního domu DON
Autor (autoři) díla
Investor ODĚVY Hradec Králové, Státní projektový ústav obchodu Brno
2016 LR
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové
Ulice čp. / č. o.
Gočárova tř. 1517/26
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Výtvarně pojatý keramický obklad je osazen na fasádách bývalého obchodního domu DON (Dům oděvu a nábytku) na Gočárově třídě v Hradci Králové.
Datace návrhu 1968
Datace realizace 1974
Typ
  • obklad
Materiál
  • keramika
  • sklo
Stav dobrý (ke dni 30.10.2016)
Popis poškození Dílo se nachází v dobrém stavu, bez viditelných známek poškození. Zřejmé je pouze znečištění obkladu prachovými depozity. Fasáda bývalého obchodního domu DON je zachována ve své původní podobě. Její část v současné době překrývají dočasná reklamní zařízení, které sice její působení narušují, ale nepoškozují. V interiéru obchodního domu byly provedeny reverzibilní změny.
Text hesla

Projekt hradeckého obchodního domu DON (Dům oděvů a nábytku) pochází z roku 1968, jeho autorem je brněnský architekt Jan Doležal a objednavatelem byly Oděvy Hradec Králové. Následná výstavba probíhala téměř šest let. K vypracování řešení fasády byly přizvány výtvarnice Děvana Mírová, Lydie Hladíková a Marie Rychlíková. Na prosklené přízemí budovy navazuje předsazená dvoupodlažní část bez okenních otvorů, které bylo podle návrhu zmíněných výtvarnic opatřeno plastickým keramickým obkladem v němž vynikají geometrické ornamenty vytvořené pomocí různě tvarovaných obkladů. Vrchní patro budovy v půdorysu ustupuje a odpovídá tak přízemí, je členěno pásovými okny a obloženo hladkým keramickým obkladem.

Prameny

Národní archiv, Fond: Český fond výtvarných umělců - Dílo, Praha, kt. 116, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 14. 11., 17. 12. 1969.

Národní archiv, fond: ČFVÚ - Dílo, Praha, kt. 115, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 14. 3. 1969.

NA, Fond: ČFVU - Dílo, Praha, kt. 119, Zápisy z komise spolupráce výtvarníka s architektem, 15.12.1971

Literatura

Pochodeň LXIV, 1975, 24. 9., s. 2.

Red., Hodnocení staveb 5. pětiletky. Obchodní dům "Don" v Hradci Králové, Československý architekt XXIV, 1978, č. 4, s. 3.

Jaromíra Maršíková, Keramika tří autorek, Domov, 1979, č. 2, s. 35-39.

Eva Hejdová, Chvála keramiky, Československý architekt XXVIII, 1982, č. 22, s. 8.

Petr Klíma (ed.), Kotvy Máje: české obchodní domy1965 - 1975, Praha 2011, s. 132.

Jaroslav Vebr, Soudobá architektura ČSSR. Praha: Panorama, 1980.

Zdeněk Menec­ – Lenka Chytilová, Hradec Králové, Hradec Králové 1982.

Ladislav Zikmund-Lender, Zítřek stavíme dnes. Architektura a urbanismus Hradce Králové v letech 1945–1989, Monumenta Vivent. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, 2015, s. 92–107.

PECHAR, Josef. Československá architektura. Praha: Odeon, 1979.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
Archivní fotodokumentace
VEBR Jaroslav, Soudobá architektura ČSSR, 1980
Zdeněk Menec - Lenka Chytilová, Hradec Králové, 1982
PECHAR, Josef. Československá architektura, 1979
PECHAR, Josef. Československá architektura, 1979.
Red., Hodnocení staveb 5. pětiletky. Obchodní dům "Don" v Hradci Králové, Československý architekt XXIV, 1978, č. 4, s. 3
Red., Hodnocení staveb 5. pětiletky. Obchodní dům "Don" v Hradci Králové, Československý architekt XXIV, 1978, č. 4, s. 3
ZpracovalLucie Rychnová, Heda Jakubíková, Andrea Jakubcová, Marta Daňková
FotografovalLucie Rychnová, Andrea Jakubcová