Lachtan

Číslo záznamu 18225
Název Lachtan
Autor (autoři) díla
2016 LR
kraj okres obec kat. území
Královéhradecký kraj Hradec Králové Hradec Králové Slezské Předměstí
Ulice čp. / č. o.
Milady Horákové
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění Předmětné dílo se nachází na travnatém prostranství před panelovými domy v ul. Milady Horákové. Dříve byla kamenná skulptura součástí dětského brouzdaliště.
Výška 150cm
Šířka 140cm
Hloubka 140cm
Další rozměry Rozměry byly měřeny v půdorysném průmětu díla. Spodní část soklu má tvar nepravidelného osmiúhelníka o délce strany mezi 55 - 90 cm a výšce 6 cm, jeho vrchní část má tvar kruhu o průměru přibližně 140 cm a výšce cca 20 cm. Sokl je umístěn na betonové základové patce.
Datace osazení 1976
Datace realizace 1975
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • pískovec
Stav dobrý (ke dni 01.10.2016)
Popis poškození Stav díla je celkově dobrý, zjištěná poškození neohrožují jeho zachování. Na povrchu kamene jsou zřejmé silikátové krusty, biologické napadení (řasy, lišejníky) a drobná mechanická poškození.
Text hesla

Dílo je situováno na sídlišti Moravské předměstí v blízkosti mateřské a základní školy v dnešní ulici Milady Horákové, tehdejší ul. Salvadora Allende. Zdejší sídliště bylo realizováno na základě výsledků celostátní urbanistické soutěže z let 1967–1968, kterou vyhráli architekti J. Němec a K. Marhold z pražské Fakulty architektury ČVUT. V druhé polovině 70. let byla rozsáhlá výstavba v pokročilé fázi. Z této doby pochází také pískovcový „Lachtan“, dílo Karla Hyliše, který v té době pracoval i na dalších zakázkách pro veřejný prostor krajského města (např. pískovcová skulptura Matka s dítětem, keramická plastika Ptačí lásky, či Rozvoj vědy a techniky pro areál středních a vysokých škol).  Pískovcový Lachtan byl původně zamýšlen jako součást brouzdaliště. Figura lachtana je umístěna na nevysokém kruhovém soklu, provedení se vyznačuje rezignací na detailní popisnost a jednoduchými oblými tvary.

Literatura

Karel Hyliš: sochy a kresby, výběr z tvorby (kat. výstavy), Hradec Králové únor-březen 1985. Hradec Králové: Krajská galerie, 1985.

Karel Runštuk, Moravské předměstí v Hradci Králové: Poznámky k realizaci, Československý architekt XLIII, 1984, č. 23, s. 1.

Fotodokumentace aktuálního stavu
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
2016 LR
ZpracovalLucie Rychnová
FotografovalLucie Rychnová