Aby všechny děti světa

Číslo záznamu 18241
Název Aby všechny děti světa
Autor (autoři) díla
10/2018/JJ
kraj okres obec kat. území
Olomoucký kraj Olomouc Olomouc Hodolany
Ulice čp. / č. o.
Zeyerova 28
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění sousoší bylo umístěno před průčelím budovy ZŠ Zeyerova - po povodních v roce 1997 bylo dílo pro špatný stav soklu uloženo do depozitáře školy; po restaurování v roce 2018 se navrátilo do prostoru před budovu ZŠ
Výška 100cm
Šířka 62cm
Hloubka 45cm
Další rozměry Sokl: výška 122 cm, šířka 100 cm, hloubka 70 cm
Datace realizace 1960
Datace restaurování 2018
Datace transferu 19971998
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 03.10.2018)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

Základní devítiletá škola v Zeyerově ulici byla dokončena v roce 1960 podle plánů architekta Františka Nováka. Ve čtyřpodlažní budově se nachází 24 tříd a přiléhají k němu objekty tělocvičny a školní jídelny. Podzemí ukrývá rozsáhlý labyrint protileteckého krytu pro nedaleké sídliště v okolí ulice Kosmonautů. Školní areál doplňuje protější Mateřská škola.

Prostoru před průčelím školy dominovala bronzová plastika tří školáků patřící k nejkvalitnějším realizacím akademického sochaře Vladimíra Navrátila. Její výrazně protiválečné vyznění naznačuje nedořečený název. Historik umění František Dvořák ji popsal těmito slovy: „Hledí tu na nás tři tváře, do nichž si promítáme naše současné představy o kráse dětí z různých dílů světa, víru v jejich budoucí štěstí a chápeme důvod, proč právě sem bylo toto dílo určeno. (…) Je vysunuté dopředu, a tak – když zde ráno nebo odpoledne proudí shluky dětí, dostává sousoší živý podstavec (…).“[1]

Bronzová plastika byla po povodních v roce 1997 odstraněna z místa původního osazení a po dvacet let ležela v depozitáři základní školy. V roce 2018 byla restaurována a instalována na novém pískovcovém soklu na své původní místo před průčelím školy.

 

[1] František Dvořák, Aby všechny děti světa…, Hanácký kalendář 1972, Olomouc 1972, s. 39.

Prameny

http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/22927

Literatura

Jan Jeništa, Václav Dvořák, Martina Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 2016, s. 72-73.

František Dvořák, Aby všechny děti světa…, Hanácký kalendář 1972, Olomouc 1972, s. 39.

Fotodokumentace aktuálního stavu
Situace (10/2018/JJ)
Čelní pohled (10/2018/JJ)
Čelní pohled (10/2018/JJ)
Boční pohled (10/2018/JJ)
Boční pohled (10/2018/JJ)
Zadní pohled (10/2018/JJ)
Měřítko (10/2018/JJ)
Zadní pohled (10/2018/JJ)
Celkový pohled (10/2018/JJ)
Celkový pohled (10/2018/JJ)
Signatura (10/2018/JJ)
Archivní fotodokumentace
František Dvořák, Aby všechny děti světa…, Hanácký kalendář 1972, Olomouc 1972, s. 39
Stav po poškození a uložení v depozitáři (10/2015/VD)
Stav po poškození a uložení v depozitáři (10/2015/VD)
Stav po poškození a uložení v depozitáři (10/2015/VD)
ZpracovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa
FotografovalVáclav Dvořák, Jan Jeništa