Děvčátko

Číslo záznamu 18288
Název Děvčátko
Autor (autoři) díla
Investor Městský investorský útvar Ostrava
ZAO Dílo, foto Petr Sikula
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Na Jízdárně 2824/ 4
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění původně v atriu jazykové školy v ulici Na Jízdárně, dnes ve vstupní hale
Další rozměry kašna měla mít 170 x 170 cm
Datace jednání v komisi 19751976
Datace realizace 1976
Typ
  • fontána / kašna / vodní prvek
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • měď a slitiny
      • bronz
Stav dobrý (ke dni 29.02.2020)
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

Josefu Špačkovi zadáno v červnu 1975, ideové zaměření díla  stanoveno tématem "vliv rozvoje schopností, jazykových znalostí a zvyšování kulturních a materiálních hodnot společností"; komise při kolaudaci v prosinci 1976 vyslovila mínění, že honorář 65 tisíc Kčs je neúměrně nízký a měl by být zvýšen o 20 tisíc Kčs (což se však patrně nepodařilo u investora prosadit)

bylo součástí drobného zaskleného atria ve vnitřní hale jazykové školy, které bylo zrušeno při přestavbě na Vyšší odbornou školu sociální; tehdy byla plastika uklizena do skladu a na nějaký čas dokonce nezvěstná; v roce 2018 byla socha nalezena a z iniciativy vedení školy restaurována a nově instalována v roce 2019 ve vstupní hale téže budovy

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty (kniha zápisů) 8/1974 – 12/1975, 10. 9. 1974, 11. 2. 1975, 11. 3. 1975, 20. 5. 1975, 3. 6. 1975, 7. 10. 1975

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 12/1975–11/1976, 25. 2. 1976, 9. 3. 1976

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, kniha zápisů – Komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 11/1976–1977, 14. 12. 1976, 9. 2. 1977

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1976

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, složka dokumentace výtvarných děl pro Jazykovou škol

Literatura

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976, [Praha 1977], s. 155.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/595 (citováno 29. 2. 2020).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2019
JI 2019
JI 2019
JI 2019
Archivní fotodokumentace
architektonický návrh atria s kašnou a výtvarným prvkem, ZAO Dílo
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 1
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalPetr Sikula, Jakub Ivánek