bez názvu

Číslo záznamu 18294
Název bez názvu
Autor (autoři) díla
JI 2017
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Opava Hlučín Hlučín
Ulice čp. / č. o.
Na Valech
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění parčík u zbytků hradeb města mezi ulicemi Na Valech a Pode Zdí
Výška 110cm
Šířka 350cm
Hloubka 125cm
Datace realizace 1967
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • slitiny železa a neželezné kovy
    • železo a slitiny
      • ocel
Stav dobrý (ke dni 14.12.2016)
Dílo bylo restaurováno ano
Text hesla

z Mezinárodního sympozia prostorových forem 1967; asi roku 1972 (nebo až při rušení sympozijního parku v roce 1974?) darováno autorem městu Hlučín (převoz zajistil architekt Mojmír Sonnek) a umístěno před ZŠ na Rovninách, 2014 restaurováno Ondřejem Šimkem z Jindřichova Hradce a umístěno v parkově upravené ploše nedaleko pozůstatků hradeb města

Literatura

Mezinárodní sympozium prostorových forem, Ostrava 1995.

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/520 (citováno 9. 10. 2016).

"Objevená" socha Františka Štorka, tisková zpráva města Hlučín z 20. 11. 2014, dostupné z: http://www.hlucin.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=157171&slozka=1557... (citováno 14. 12. 2016).

Jakub Ivánek, Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20 století (I. část), Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska 7, 2017, č. 2, s. 7–12.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
JI 2017
Archivní fotodokumentace
archiv Vítkovice, a. s., konec 60. let 20. století
archiv Vítkovice, a. s., konec 60. let 20. století
Galerie výtvarného umění v Ostravě, foto Jan Palkovský
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Jan Palkovský