Směrník

Číslo záznamu 18312
Název Směrník
Autor (autoři) díla
Investor Československé dráhy, Správa střední dráhy Olomouc
JI 2016
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Odboje
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění původně v předprostoru výpravní budovy vlakového nádraží Havířov, dnes před budovou Národního památkového ústavu na ulici Odboje v Ostravě
Výška 520cm
Datace jednání v komisi 19661969
Datace realizace 1969
Datace kolaudace 1969
Typ
  • socha / sousoší
Materiál
  • další anorganické materiály
    • beton
Stav dobrý (ke dni 05.11.2016)
Dílo bylo restaurováno ano
Související objekty
Text hesla

původně měl Uruba vytvořit pro nádraží interiérovou mříž, ale záhy se úkol proměnil na plastiku pro přednádražní prostor; komise upozorňovala ne neúměrně nízký honorář, který byl pro plastiku vyhrazen, nakonec zvýšen, ale pouze na 30 tisíc Kčs, přičemž investor se zdráhal dílo přijmout, jelikož údajně nebyl účasten schvalování návrhu; komise však kvalitní výsledek jednoznačně schválila; sám autor údajně označoval dílo jako Kaktus; socha stávala do března 2014 v předprostoru železničního nádraží v Havířově, vzhledem k úmyslu města Havířov sochu odstranit (deklarovalo její neopravitelnost) vznikla z občanské iniciativy petice na její záchranu, situace vyústila v zakoupení plastiky za symbolickou korunu spolkem Důl architektury a její odvoz do Ostravy na náklady příznivců sochy z Ostravy i Havířova, následný prodej (opět za korunu) Národnímu památkovému ústavu vedl k její opravě a novému umístění; instalace v Ostravě proběhla 17. července 2015; pamětní desku před sochou vytvořila Šárka Mikesková

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1966 (strojopisy), 22. 2. 1966, 15. 11. 1966, 6. 12. 1966

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Zápisy o jednání komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 9/1968–1/1970, 11. 11. 1969

Literatura

Jakub Ivánek, Směrník v Havířově, Václav Uruba a mizející sochy… Krásná Ostrava 1/2014.

Jakub Ivánek, Z deníku Směrníku aneb Jak to všechno bylo a je, Krásná Ostrava 3/2015.

Jakub Ivánek, Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu, in Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury, Ostrava 2016, s. 85–90.

Tomáš Skalík, Směrník – restaurování betonové plastiky, in Odboje 1941/1. Obnova památky moderní architektury, Ostrava 2016, s. 95–99.

Miloš Bartoň a kol, 40 let architektury v Severomoravském kraji v práci členů Svazu českých architektů, Ostrava: Svaz českých architektů, 1984.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/666 (citováno 9. 10. 2016).

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2016
foto Roman Polášek 2015
foto Roman Polášek 2015
JI 2016
JI 2016
JI 2016
JI 2016
JI 2016
Archivní fotodokumentace
původní umístění před železničním nádražím v Havířově, archiv Petra Sikuly, foto Petr Sikula 70. léta 20. století
Jaroslav Žižka a Luboš Balcar, 30 let socialistického Československa. Soubor diapozitivů pro dějepis a občanskou nauku na školách 1. a 2. cyklu, Praha 1975
foto František Sikora
SOkA Karviná, fond Josef Hrejsemnou
SOkA Karviná, fond Josef Hrejsemnou
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
JI 2013
SOkA Karviná, fond Josef Hrejsemnou
archiv Magistrátu města Havířov, Památky a umělecká díla, Podlesí
archiv Magistrátu města Havířov, Památky a umělecká díla, Podlesí
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek