busta Leoše Janáčka

Číslo záznamu 18314
Název busta Leoše Janáčka
Autor (autoři) díla
Václav Uruba (1928–1983) (hlavní autor)
foto Roman Polášek 2015
kraj okres obec kat. území
Moravskoslezský kraj Ostrava-město Ostrava Moravská Ostrava
Ulice čp. / č. o.
Českobratrská
Umístění v exteriéru
Širší souvislosti umístění před budovou Janáčkovy konzervatoře
Výška 163cm
Šířka 80cm
Hloubka 48cm
Další rozměry sokl: v. 151 cm, š. 50 cm, hl. 70 cm
Datace jednání v komisi 19771979
Datace realizace 1979
Typ
  • busta
  • socha / sousoší
Materiál
  • kámen
    • mramor
Stav dobrý (ke dni 05.11.2016)
Text hesla

architektonická spolupráce Ivan Guštafík; vznik sochy k výročí 50 let od úmrtí Leoše Janáčka iniciovala Československá filharmonie Ostrava, která si nechala již v roce 1977 vypracovat studie busty hudebního skladatele (viz heslo sádrové busty z ředitelství Městské nemocnice); realizace pomníku původně zamýšlena před Kleinovo sanatorium v areálu nemocnice na Fifejdách, kde známý skladatel zemřel, nakonec ale instalováno před Městským ústavem národního zdraví u vstupu do nemocnice, kde bylo odhaleno 11. 5. 1980 (třebaže socha byla hotova již v prosinci předešlého roku); po vzniku nové budovy konzervatoře (dokončena 1996) socha přemístěna na současné místo

Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1980

Literatura

Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah architektury a plastiky v Ostravě ve 20. století, Ostrava 2008.

Marta Vosečková et al., Ostrava. Architektura – Sochařství – Malířství, Ostrava 1991.

Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy, dostupné z: http://www.ostravskesochy.cz/dilo/557 (citováno 9. 10. 2016).

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980, Praha [1981], s. 127.

Fotodokumentace aktuálního stavu
JI 2015
JI 2015
Archivní fotodokumentace
původní umístění busty před Městským ústavem národního zdraví na ul. Odboje, fotoarchiv AMO, foto: Hana Kunzová, 1985
původní umístění před Městským ústavem národního zdraví, archiv Petra Sikuly, foto: Petr Sikula, 80. léta 20. století
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 10
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 10
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace, foto: 10
ZpracovalJakub Ivánek
FotografovalJakub Ivánek, Roman Polášek